FÖREDRAGSHÅLLARE

Föredragshållare är Katarina Arvidson,
Walter Repo och Esbjörn Börjeson.
Esbjörn Börjeson är fil.kand i semitiska språk och journalist.
Hans ämnesområden är Palestinakonflikten, de libanesiska inbördeskrigen och arabisk modern historia. Katarina Arvidson är journalist med Mellanöstern som specialitet och har tidigare arbetat för bl a FN:s palestinaorgan UNRWA i Gazaremsan som civil observatör,Walter Repo är reporter med erfarenhet från arabvärlden.

På plats finns också Tutta Turpeinen, lektor vid Joensuu universitet i Finland. Tutta är ansvarig för de praktiska detaljerna under vistelsen.
Katarina Arvidson Walter Repo Esbjörn Börjeson Tutta Turpeinen