KURSPROGRAM

 
Kursen tar upp historia och kultur i arabvärlden med betoning på 1900-talets politiska och historiska utveckling. Politiska tendenser i arabvärlden, socialt livsmönster och islam, religiösa och politiska grupper är några av de ämnen som tas upp. Till detta kommer också utfärder till Beirut och palestinaläger (ingår), Baalbek-romarnas Heliopolis (ingår) och frivilliga utfärder till Beit Eddine-drusernas område, Cederträdalen och Gibranmuséet och studiebesök på skola.


Under utfärderna berättas om olika ämnen som berör de orter vi besöker och det vi ser under vägen.
Även frågor som rör fundamentalism, feminism, arabiska språket och vardagsliv tas upp under kursen.

  Allmän information
Kursinnehåll
Anmälan