FÖRELÄSNINGSPROGRAM 2002-03

 

Varför bär somliga elever slöja, medan andra vägrar?
Vad är Hamas? Vad är det för skillnad på muslimsk halal och judisk kosher? Varför får man inte rita av profeten Muhammad?
Vad är det för skillnad på en sunnit och en shiit? Vad betyder det att ge någon det "onda ögat"?
Mellersta Österns människor och sedvänjor har alltid tett sig gåtfulla och svårbegripliga i västvärldens ögon.

Idag är Mellersta Östern närmare än någonsin.

Det handlar om möten mellan svenskar och invandrare/flyktingar på skola och arbetsplats. Det handlar om mediarapporter om till synes obegripliga konflikter. Det handlar om sakfrågor som äktenskap över religionsgränser, svenskt oljeberoende och EU:s frihandelszon för Medelhavet år 2010.

Vi som skriver detta har olika erfarenheter av Mellersta Östern.
Därför tror vi att vårt föreläsningsporgram kan belysa den kulturella kontinenten Mellersta Östern i både hårda och mjuka termer. Deltagaren får en chans att identifiera faktorer som nationalstater, levnadsregler, historia, ekonomi, politik och kultur.
Dessutom en chans att förstå levnadsvillkor för vanliga människor i och från Mellersta Österns länder.
Allt för att göra Mellersta Östern mer begriplig.
 

Vårt föreläsningsprogram är vad ni gör det till!
Vi har samlat ihop ett antal ämnen som vi har fått god uppskattning för under de senaste åren. Idén är att ni själva kan komponera det program ni vill ha på fortbildningsdagen, temadagen, i studiecirkeln eller på kursen.

Ämnesförslag
Priser