INTRODUKTION

 
Arvidson och Arvidson AB har i olika former sedan 1990 anordnat resor och kurser till
Libanon för företag, lärare, journalister, FN-soldater och privatpersoner.
Vi har också arrangerat ett flertal fortbildningskurser runtom i Sverige.
Mycket av vårt material om arabvärlden, ur olika perspektiv som ekonomi, samhälle, turism och politik, har publicerats i både fack- och dagspress.

Behovet av ökade kunskaper om arabvärlden är stort i dagens Sverige.
Islam, socialt mönster, politik, historia och kulturhistoria, interkulturella möten, är några av de områden där svaren ibland kan kännas otillräckliga.
Fortbildningskurserna i Libanon tar bl a upp dessa frågor, samtidigt som vi på "platsen" gör utflykter och studiebesök.
Vi kan också komma till er under forbildningsdagar.